PODDEN

Frekvens Yoga
- Avsnitt 4

Egot

Det här är avsnittet om egot. Den mest självklara delen av dig - av oss alla. Egot som alltsom oftast tar över och dikterar livsresan, som krånglar till det och många gånger skapar allt annat än flow, lätthet och glädje. 

Så vad är egentligen egot? Hur skiljer sig det från ditt autentiska du? Från den där delen av dig som du vet är sann? Följ med på en kontemplativ resa in i egots mekanismer. 

Vi avslutar med 3 effektiva minuter meditation. Viveka leder dig in i Stabilize the mind - en meditation för kontakt med din inre röst, för att stå stadigt i det som för dig är viktigt och riktigt. Din tankesfär stillnar och närvaron ökar. 

Är du ny till mediterandet? Bara följ med. ☀️ Alla kan meditera, bara sätt dig till rätta och följ med i instruktionerna. Välkommen!

Foto: Zack Stratis
Omslag: Dijle Neva Ygitbas
Produktion: Abow Production

Allt och mera

Mera