RÖSTER
Lena

Viveka kännetecknas av fullkomlig acceptans, öppenhet och djup holistiskt perspektiv.

Sessionerna har stöttat mig till acceptans, ökad självkärlek och självinsikt. Och hopp.

Om du funderar på att boka ett samtal, gör det! Viveka är mitt ”go to tips” till vem som helst som famlar. Det är som att få komma till en kärleksfylld ljus plats och någon med tillgång till oändlig visdom som tar dig i handen och hjälper dig se bakom det som skymmer sikten.