RÖSTER
Martin

Viveka är en medmänniska som med nyfikenhet och intuition guidat, och fortsätter, guida mig genom processen att leva i linje med vänlighet och min sanning. Hennes aktiva lyssnande och känsla för att veta hur hon ska formulera sig för att jag ska förstå är jag innerligt tacksam för. Samtalen med Viveka har gjort henne till en av de viktigare personerna i mitt liv. När jag slår i botten och känner mig rådvill tänker jag ofta för mig själv: ”Vad hade Viveka sagt nu?” och då dyker ofta någon av hennes många klokskaper upp för mitt inre. 

Jag bor i Malmö och träffar Viveka digitalt och det passar mig väldigt bra. Eftersom jag för närvarande är sjukskriven och har tät kontakt med vården försöker jag integrera samtalen med Viveka i den mer traditionella psykvården. Det har lett till att min läkare och terapeut numera har ett nytt ordförråd när vi träffas. Jag och min läkare kan nu exempelvis prata om ”pratyahar” och veta att vi båda då pratar om att betrakta tankarnas krumbukter utan att engagera sig i dem. 

Vivekas nyfikenhet, inställning till hälsa, livserfarenhet och klokskaper har utan tvekan förändrat, och fortsätter förändra, mitt liv. Det är jag tacksam för. Resan är inte alltid skön, men hennes stöd leder mig på rätt väg.